Monday, 9 October 2017

Kodu-uurimistöö võistluse tulemused

Eelmisel õppeaastal tegite koos 6. klassiga õpetaja Marju Sepa juhendamisel kodu-uurimistööde kogumiku. Selgunud on võistluse tulemused ning saavutasite tänukirja! :)
Hindajaid oli võistlusel kolm ja nad andsid põhjaliku tagasiside teie tööle. Toon siin ära meie klassi õpilaste töid maininud lõigud nende tagasisidest.

Kui ühe uurimistöö koostamisel osaleb 18 õpilast, siis eeldatavalt on tulemus kirju ja põnev. Saab öelda, et natuke liiga kirju ehk ebaühtlane, just lugude taseme ja mahu poolest.
Väga arukana mõjub sissejuhatuses uurimistöö objektide ülevaade ja kokkuvõttes ära toodud üldistus. Silma hakkab laste hea kirjeldamisoskus.

Jaanika: Meeldis, et neiu on ära maininud, et pärast vaeva nägemist tooli restaureerimisel on ese saanud väga armsaks just tehtud töö pärast. Juures ka pilt töövahenditest.

Renate: Põhjalik töö suguvõsa uurimisest, koos ülevaatlike skeemidega.

Igal juhul õhkub kõikidest nendest lugudest (18) seda, et ise tehtud on tõepoolest hästi tehtud.

No comments:

Post a Comment